O wydawnictwie

Sacrum – z języka łacińskiego oznacza to co święte, przynależne rzeczywistości mistycznej, religijnej, ponadludzkiej, jedno z podstawowych pojęć nauk religioznawczych.  Pomimo swojego mistycznego charakteru pojęcie sacrum związane jest również ze światem ludzkim – sacrum przejawia się w świecie, nadając drzewom, źródłom, strumieniom, ludziom, zwierzętom, a nawet pospolitym czynnościom charakteru mistycznego i nadprzyrodzonego. Można z pewnością stwierdzić, że nie istnieje zjawisko, które w którymś momencie historii kultury ludzkiej nie było sakralizowane. To co przynależy do sfery sacrum wzbudza w człowieku,  jak pisał Rudolf Otto dwa sprzeczne uczucia – sacrum jest godne czci, pociąga i fascynuje, a przy tym jednocześnie wzbudza w człowieku uczucie nabożnej trwogi i przerażenia w obliczu boskiego majestatu.

Nazwa wydawnictwa nawiązuje do aktualnego i planowanego profilu wydawniczego: zajmujemy się publikacją książek naukowych z zakresu religioznawstwa, psychologii i nauk społecznych. Współpracujemy z autorami ze środowiska akademickiego – wydajemy prace monograficzne, monografie redagowane oraz inne rodzaje publikacji naukowych,  a wydawane przez nas książki kierowane są zarówno do profesjonalistów, jak też i do szerszego grona Czytelników. Zachęcamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą wydawniczą.

Stanowimy zespół osób czuwających nad procesem wydawniczym, projektami graficznymi, redakcją i recenzją, składem publikacji i ich korektą oraz tłumaczeniem tekstów naukowych. Współpracujemy z drukarniami działającymi na terenie Województwa Śląskiego oraz ośrodkami akademickimi.

Wydawnictwo działa w obrębię Stowarzyszenia na rzecz rozwoju humanistyki "Sacrum", KRS: 0000566917, REGON: 362039303, NIP: 6342842998.