Wydaj z nami książkę

ETAP 1: Wyślij tekst, ustal szczegóły, zapoznaj się z wyceną

Na tym etapie przesyłasz na adres redakcja@wydawnictwosacrum.pl propozycję wydawniczą – tekst książki w formacie MS WORD lub pdf. Ustalamy szczegóły wydania, czyli oprawę, format, nakład, następnie dokonujemy wyceny projektu. Możesz również zdecydować się na e-wydanie (samodzielne lub dodatkowo do wydania drukiem), w tzw. multiformacie (.pdf + .epub + obsługiwany przez czytniki Kindle .mobi).

ETAP 2: Nadaj kształt i formę: redakcja

Po ustaleniu szczegółów przychodzi czas pracy nad tekstem książki wspólnie z redaktorem. Wtedy dokonujesz pierwszej korekty autorskiej – merytorycznej i technicznej. Jeżeli publikacja jest recenzowana, to po otrzymaniu recenzji dokonujesz niezbędnych zmian w tekście. Ustalamy liczbę wykresów, figur, ilustracji i ich format. Myślimy nad dodatkowymi treściami (aneksy, indeksy). Nadajemy książce strukturę. Następnie przychodzi czas na szlifowanie językowej strony publikacji.

ETAP 3: Doskonal język: korekta

Książka przesłana zostaje do korekty językowej, po której wraca do Ciebie, do drugiej korekty autorskiej. Na tym etapie pracujesz nad stroną językową i stylistyczną książki. Poprawiony plik odsyłasz do wydawnictwa i rozpoczyna się ostatni etap.

ETAP 4: Projekt graficzny, skład i druk

Końcowy etap wydawniczy, to nadanie książce oprawy graficznej – projekt okładki i wnętrza publikacji. Po zaakceptowaniu projektów tekst wysłany zostaje do składu i łamania. Następnie otrzymujesz do autoryzacji finalną wersję książki, po której pliki zostają przekazane do druku. Za ok. miesiąc książka ukaże się drukiem i  jednocześnie trafi do dystrybucji.

Wszystkie szczegółowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami: redakcja@wydawnictwosacrum.pl